خرید فایل مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد می باشد.
کلمات کلیدی:افسردگی ,زنان شاغل ,غیر شاغل,پروژه,مقاله,پژوهش,پایان نامه,مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد,پروژه مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد,مقاله مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد,پژوهش مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد,پایان نامه مقا

افسردگی پاسخ طبیعی فرد به فشارهای زندگی است. در این اختلال فرد دارای حالات غمگینی گرفتگی و بی حوصلگی است خصوصیات اصلی حالات افسردگی كاهش عمیق میل به فعالیتهای لذتبخش روزمره مثل معاشرت تفریح ورزش و تغذیه است افسردگی تنها برنامه ناهنجاری تلقی می شود كه با واقعه ایجاد كننده آن متناسب نباشد.

امروزه متاسفانه بیماری افسردگی یكی از بیماریهای رایج در میان اقشار مختلف مردم است. در بیماری افسردگی واكنش ها غیرطبیعی هستند یعنی انسان در برابر ناملایمات و شكست ها بیش از حد افسرده می شود.

علل ابتلا به این بیماری ارث، تغییرات شیمیایی، از دست دادن والدین در كودكی و حوادث ناخوشایند زندگی و بیماریهای جسمی مختلف و استفاده از داروها می تواند باشد. مطالعات ثابت كرده است كه اگر كسی در دوران رشد مصیبت و غم بزرگی مثل مرگ یكی از والدین یا فرد مهمی از خانواده دیده باشد نسبت به افسردگی حساسیت بیشتری دارد. افسردگی از شایعترین مشكلات روانی افراد است بطوری كه حدس زده می شود 75% افرادی كه در موسسات درمانی بستری می شوند دچار افسردگی هستند.

میزان افسردگی در میان زنان افزایش چشمگیری پیدا كرده است بطوری كه در برخی پژوهشهای به عمل آمده افسردگی در زنان 3 الی 4 برابر بیشتر از مردان است در این میان زنان خانه دار بیشترین میزان افسردگی را به خود اختصاص داده اند.

مجموعه مورد بحث بررسی میزان افسردگی بین زنان شاغل در اداره آموزش و پرورش كه 383 نفر از معلمین را در مقطع راهنمایی تشكیل می دهد و زنان غیرشاغل را در نظر می گیرد. فرضیه مورد پژوهش مربوط می شود به بررسی میزان افسردگی در بین این دو گروه بدان معنی كه بین میزان افسردگی زنان شاغل و غیرشاغل تفاوت معنا داری وجود دارد. جامعه آماری این پژوهش را 383 نفر از معلمین زن در مقطع راهنمایی تشكیل می دهد و نمونه آماری متشكل از 60 نفر می باشد كه بصورت تصادفی انتخاب شده اند ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده از پژسشنامه افسردگی بك (BDI) می باشد و روش آماری مورد استفاده آمار توصیفی محاسبه تجزیه و تحلیل داده ها و آمار استنباطی جهت آزمون فرضیه و مشخص كردن ارتباط معنادار بین متغیرها می باشد و در نهایت نتایج بدست آمده در این پژوهش تفاوت معنا دار بین میزان افسردگی در دو گروه از زنان شاغل و غیرشاغل را نشان می دهد.

فهرست مطالب:

عنوان

صفحه

تقدیر و تشكر

الف

قدردانی

ب

چكیده

1

فصل اول: «كلیات تحقیق»

3

مقدمه

4

بیان مساله

7

اهمیت تحقیق

10

اهداف تحقیق

13

فرضیه تحقیق

14

تعاریف عملیاتی

14

فصل دوم: «پیشینه تحقیق»

15

تاریخچه افسردگی

16

تعریف افسردگی

17

نشانه های افسردگی

18

شخصیت افسردگی

20

محیطهای افسردگی زا

23

علل افسردگی

25

به چه دلیل احتمال ابتلا زنان به افسردگی بیشتر از مردان است

29

طبقه بندی افسردگی روانی

30

انواع افسردگی

32

انواع نظریه درباره افسردگی

35

آشنایی با داروهای ضد افسردگی

39

درمان افسردگی

42

فصل سوم:«روش اجرای تحقیق»

46

مقدمه

47

روش تحقیق

48

طرح تحقیق

49

جامعه آماری

50

نمونه و روش نمونه گیری

51

ابزار اندازه گیری

52

روش جمع آوری اطلاعات

53

روشهای آماری

53

فصل چهارم:«تجزیه و تحلیل آماری»

54

مقدمه

55

آزمون فرضیه

56

جداول و نمودارها

57

فصل پنجم:«خلاصه بحث و نتیجه گیری»

60

ارائه یك خلاصه كوتاه از فصل های گذشته

61

بحث در زمینه یافته ها (اهمیت، تفسیر نتیجه گیری)

63

نتیجه

پیشنهاداتی برای مقابله با افسردگی

64

66

پیشنهادات تحقیق

68

محدودیتهای تحقیق

69

منابع و ماخذ

70

ضمائم

71

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول الف مقایسه میانگین انحراف استاندارد و t محاسبه شده

جدول شماره (1) توزیع فرمانی میزان افسردگی افراد نمونه بر اساس شاغل بودن

56

57

جدول شماره (2) توزیع فراوانی میزان افسردگی افراد نمونه بر اساس غیرشاغل بودن

58

جدول شماره (3) توزیع فراوانی میزان افسردگی افراد نمونه بر اساس وضعیت شغلی

59

فهرست نموداری

عنوان

صفحه

نمودار شماره (1): درصد میزان افسردگی شاغلین

57

نمودار شماره (2): درصد میزان افسردگی غیرشاغلین

58

نمودار شماره (3): میزان افسردگی شاغلین و غیرشاغلین

59

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت معماری باروک:دانلود پاورپوینت معماری باروک,معماری باروک,پاورپوینت معماری باروک,معماری رنسانس,سبک معماری باروک,پاورپوینت سبک باروک,پاورپوینت آشنایی با سبک معماری باروک,پاورپوینت بررسی معماری باروک

زندگی و آثار معماری فرانک گهری:آثار فرانک گری,آثار فرانک گهری,معرفی آثار فرانک گهری,معرفی آثار فرانک گری,آثار معماری فرانک گری,آثار معماری فرانک گهری ,پروژه درس اصول و مبانی معماری و شهرسازی,دانلود مقاله معماری,دانلود تحقیق رشته معماری,دانلود پروژه معماری

پاورپوینت اصول پرورش طيور گوشتي:پاورپوینت اصول پرورش طيور گوشتي,پاورپوینت, اصول پرورش طيور گوشتي, پرورش طيور گوشتي

پاورپوینت اصل پاداش و مجازات از دیدگاه روانشناسی رشد:پاورپوینت اصل پاداش و مجازات از دیدگاه روانشناسی رشد,دانلود پاورپوینت اصل پاداش و مجازات از دیدگاه روانشناسی رشد,دانلود اصل پاداش و مجازات از دیدگاه روانشناسی رشد,اصل پاداش و مجازات از دیدگاه روانشناسی رشد,روانشناسی رشد,پاورپوینت روانشناسی رشد,تحقیق اصل پاداش و مجازات از دیدگاه روانشناسی رشد,دانلود تحقیق اصل پاداش و مجازات از دیدگاه روانشنا

پاورپوینت مبلمان شهری:مبلمان شهری ,پاورپوینت مبلمان شهری ,پاورپوینت ,

شركت های سهامی:شركت های سهامی,مقاله شركت های سهامی,جزوه شركت های سهامی,تحقیق شركت های سهامی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت بررسی سوله:سوله,پاورپوینت سوله,تحقیق سوله,بررسی سوله,مقاله سوله,دانلود پاورپوینت سوله,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

كارآموزی در شرکت کامپیوتری:كارآموزی,شرکت کامپیوتری,كارآموزی در شرکت کامپیوتری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان:روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان ,مقاله روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان ,جزوه روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان ,تحقیق روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان ,پروژه روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان

پاورپوینت اثرات زلزله بر ساختمان:اثرات زلزله بر ساختمان,پاورپوینت اثرات زلزله بر ساختمان,دانلود پاورپوینت اثرات زلزله بر ساختمان,راهکارهای مقاوم سازی لرزه ای,روش های مقاوم سازی سطح سازه,اضافه كردن دیوارهای سازه ای بتن مسلح,استفاده از بادبندهای فولادی,جداسازی لرزه ای,روش های مقاوم سازی سطح عضو,زره پوش کردن ستون,مقاوم سازی اتصالات دال به ستون